Ellis Trading House PLC -Ethiopia

  • Addis Ababa, Ethiopia