Ethio- Asian Industries PLC -Ethiopia
  • Addis Ababa, Ethiopia