European Union Delegation to the African Union -Ethiopia
  • Addis Ababa, Ethiopia