Gelan Trade & Industries PLC -Ethiopia
  • Addis Ababa, Ethiopia