Society for International Ministries (SIM) -Ethiopia
  • Addis Ababa, Ethiopia