Oromia Water, Mineral and Energy Bureau

  • Oromia, Ethiopia