Dembi Dolo University
  • Dembi Dolo, Oromia, Ethiopia