ECC St Gabriel Catholic Health Center

  • Akaki Kality, Addis Ababa, Ethiopia