ECC St Gabriel Catholic Health Center
  • Akaki Kality, Addis Ababa, Ethiopia