Oromia Pipe Factory PLC

  • Akaki Kality, Addis Ababa, Ethiopia