TechnoserveEthiopia

  • Jimma, Ethiopia

TechnoserveEthiopia is an international Non-governmental organization working to reduce poverty in Ethiopia.