Entrepreneurship Development Center (EDC)

  • Addis Ababa, Ethiopia