Oromia Water Works Design and Supervision Enterprise

  • Oromia, Ethiopia